O škole

O ŠKOLE 

 

 

ZÁPIS NA ŠK. ROK 2016/17 SE BUDE KONAT 30. - 31. KVĚTNA 2016 OD 13:00 DO 17:00 HOD. V ZUŠ AŠ, ŠALDOVA 7.

VÍCE INFO na tel. 731454408, nebo emailu: zusas@centrum.cz

 

 

 


POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ZUŠ ROBERTA SCHUMANNA AŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

ŽÁCI SE DOSTAVÍ K ZÁPISU 30.- 31. KVĚTNA 2016 13-17 HOD. DO HLAVNÍ BUDOVY ŠKOLY. ZDE VYPLNÍ PŘIHLÁŠKU, /MOŽNÉ STÁHNOUT A VYPLNIT PŘEDEM z www. zusas.cz/ke stažení/.

 

ŽÁK MUSÍ DOSÁHNOUT VĚKU 5 LET k 1.9.2016.

 

ŽÁCI PROKÁŽÍ PŘEDPOKLADY PRO STUDIUM PŘÍPRAVNÉHO STUDIA /děti předškolní a v 1. tř./ a nebo absolvují talentové zkoušky pro základní studium /od 2. tř./.

 

HUDEBNÍ OBOR: Zkouška spočívá v zazpívání jednoduché písně a zkoušky z rytmiky, prověří se sociální zralost.

 

Podmínkou pro přijetí do studijního zaměření hra na klavír je nutnost vlastnit klavír, nebo pianino, nebo mít možnost u někoho denně zkoušet. To samé se týká hry na zobcovou flétnu a kytaru /nákup nástroje můžete řešit po domluvě s učitelem daného nástroje/.

 

VÝTVARNÝ OBOR. Přineste s sebou na ukázku některé svoje výtvarné práce

 

TANEČNÍ OBOR: Zkouška studijních předpokladů proběhne na 1. vyučovací hodině v září /výuka bude jen v pátek!/

 

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR: Zkouška studijních předpokladů proběhne na 1. vyučovací hodině v září, zaměřujeme se především na sociální zralost

 

Vzděláváme i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO POČTU UCHAZEČŮ NEŽ JE VOLNÝCH MÍST:

 

A)PŘEDNOST MAJÍ DĚTI : 1)NASTUPUJÍCÍ DO 1. TŘÍDY

                                          2)PŘEDŠKOLÁCI

                                          3)žáci 2. tříd

 

B) V případě prokázání mimořádného talentu při talent. zkouškách /škála je A, B, C, A+ je mimořádný talent/, je možné upustit od „věkových“ kritérií.

 

C) Pokud by došlo k většímu počtu uchazečů než je volných míst v jedné věkové skupině, bude se rozhodovat losem

 

Do konce srpna budete písemně vyrozuměni /dopisem nebo emailem- dle domluvy/ o přijetí/nepřijetí žáka a dostanete další instrukce k organizaci nového školního roku.

 

UPOZORNĚNÍ: Prosíme všechny rodiče o to, aby měli zařízenou emailovou adresu, je nutná kvůli novému systému pro předpisy plateb za úplatu za vzdělání a informacím o studiu.

 

 

Informace u P. Hoškové: tel. 731454408, na emailu zusas@centrum.cz


 

 

  

 

ZUŠ R. SCHUMANNA AŠ JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ MĚSTA AŠE, SÍDLÍ V ŠALDOVĚ ULICI 2200/7 v Aši.

MÁ DVĚ DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ V ZŠ HAZLOV A V ZŠ HRANICE U AŠE.

NA ŠKOLE SE VYUČUJE VE VŠECH ČTYŘECH UMĚLECKÝCH OBORECH: HUDEBNÍM, LITERÁRNĚ DRAMATICKÉM, VÝTVARNÉM A TANEČNÍM. STUDIUM JE UMOŽNĚNO PRO ŽÁKY OD 5 LET. JE VYBÍRÁNA ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ /viz sekce ke stažení/. 

 

Vzděláváme také žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

PRO HUDEBNÍ OBOR: Prosíme, počítejte s tím, že  žák v prvních ročnících i v přípravném studiu dochází vždy minimálně na dvě hodiny týdně /individuální výuka: hra na nástroj, nebo sólový zpěv + kolektivný výuka: HUDEBNÍ NAUKA/! V dalších letech přibyde ještě hodina komorní nebo souborové hry. Z hodin hudební nauky může být žák z vážných důvodů osvobozen, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka /domlouvá se u třídního učitele a ředitelky školy/.

 

 

UCHAZEČI O STUDIUM ve šk. r. 2015/2016: dorazí k zápisu 30.- 31. května 2016. Proběhně zjištění studijních předpokladů /pro přípravné studium/ a talentové zkoušky /pro základní studium/. V případě, že bude více uchazečů než volných míst, přistoupíme k výběru žáků dle následujících kritérií :

 

1)věk dítěte: přednost mají děti v tomto pořadí:      a)žáci prvních tříd ZŠ   / nástup v r. 2016/2017                                    

                                                                                           b)žáci druhých tříd ZŠ

                                                                                           c)předškoláci

                                                                                           d)děti pětileté

                                                                                           e)žáci od 3. tříd ZŠ

2)V PŘÍPADĚ, ŽE BY BYLO TŘEBA DÁLE VYBÍRAT Z URČ. SKUPINY, KTEROU SPOJUJE SPOLEČNÉ KRITÉRIUM, BUDE SE LOSOVAT. 

                                                                                                         

Doporučujeme rodičům i potenciálním žákům, aby navštěvovali koncerty školy /v AKS, Laritmě, v sále školy/, viz kalendář akcí. Je možné případné studium po akci konzultovat. 

 

Uchazeč o studium musí  k 1. září 2016 dosáhnout 5 let!                                                 Budeme se těšit. DotazyMgA. Pavla Hošková

 

 


 

 

Z HISTORIE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROBERTA SCHUMANNA AŠ:

 

 

 

 Škola byla založena jako Městská hudební škola v roce 1892. Učilo se v prostorách dívč& iacute; školy v době mezi 17 – 21 hodinou.  V roce 1903 se škola přestěhovala do radniční školy. Od roku 1953 má škola stálé sídlo v Šaldově ulici. Z řady významných osobností školy jmenujme  několik ředitelů: Jiřího  Wirnitzera, který ve svých 66ti letech vystřídal dlouholetého ředitele Gustava Korndörfera. Jiří Wirnitzer měl za sebou dráhu C.K. vojenského kapelníka, působil jako docent teorie a skladby na německé konzervatoři a také jako hudební ředitel Městského divadla v Jablonci. Na jeho vysvědčení z konzervatoře je podepsán hudební skladatel Ant. Dvořák. Založil při škole velký symfonický orchestr, který při padesátém výročí školy zahrál Beethovenovu 5. symfonii a Schumannův Klavírní koncert. V roce 1956 přebírá školu Vladimír Štěpán, ředitel, který byl ve funkci 44 let a doposud působí na škole jako učitel. V tomto dlouhém období byly na škole zřízeny všechny čtyři obory, byl založen žákovský orchestr, dechovka, akordeonový a dudácký soubor a dětský sbor. Po několik let se pravidelně opakovalo natáčení pro Český rozhlas Plzeň. V roce 1990 nastupuje do funkce ředitele Miroslav Pešek s jehož příchodem nastal další velký rozmach školy. Začíná se vyučovat ve všech čtyřech oborech. Jeho činnost byl a předčasně ukončena tragickou autonehodou v roce 2002. V letech 2002 - 2012 stojí v čele školy MgA. Jarmila Rezková, za jejíhož působení škola nadále rozšiřuje svá studijní zaměření, daří se na vysoké úrovni organizovat mezinárodní taneční soutěž Ašský střevíček. Od r. 2012 nastupuje do funkce MgA. Pavla Hošková.

 

 

 


Městská hudební škola byla umístěna do dívčí školy na Angru r.1892

 

R.1903 byla škola přemístěna do radniční školy u evangelického kostela

 

R. 1913 se škola stěhuje do bývalé katolické Triviální školy u kostela sv. Mikuláše. Na začátku 1.SV. je šlola zabavena pro rezervní nemocnici jako lazaret.

 

Současná budova školy od r. 1953

 

V r. 2013 proběhla rekonstrukce - zateplení fasády, výměna oken.   /a novou fotky žluté školy.

 

 

V současnosti škola spolupracuje se zřizovatelem: Městem Aš na projektové dokumentaci k novému prostoru v LaRitmě - kam by se měla během následujících let přestěhovat.

 

 

 

 repliky hodinekZákladní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, Aš 352 01, tel.: +420 731 454 408 

Replica IWC Da Vinci Watches